Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Svátky a významné dny islámského kalendáře v roce 2021

Vloženo: neděle 28. března 2021 23:37:15

Kromě dvou islámských svátků zde uvádíme také několik dalších významných dnů islámského kalendáře, s nimiž však nejsou spojené žádné oslavy. Muslimové mohou slavit pouze Svátek přerušení půstu a Svátek oběti. Některé z dalších dnů si jen připomínají, aby si vzali poučení z událostí, ke kterým během nich došlo.

 

Březen

11.

 

 

Radžab

27.

Isrá a Mirádž 2021, čtvrtek 27. radžab 1442

Tzv. Noční cesta proroka Muhammada, zázračná cesta, během které se v jedné noci přemístil z Mekky do Jeruzaléma, z místa Skalního dómu do nebes a zpět do Mekky. Během ní se mu dostalo řady zjevení.

 

Duben

13.

 

 

Ramadán

1.

Ramadán 2021,  úterý, 1. ramadán 1442 h.

Očekává se, že ramadán 2021 začne v pondělí večer 12. dubna 2021 (podle Saúdské Arábie), první den půstu tedy bude v úterý 13. dubna, a skončí ve středu 12. května 2020. Očekává se, že Eid al Fitr 2021 bude slaven ve čtvrtek 13. května 2021. Toto je předběžné datum, skutečné datum zahájení ramadánu vždy závisí na pozorování Měsíce.

 

Květen

9.

 

 

Ramadán

27.

Noc úradku 2021, neděle, 27. ramadán 1442 h.

Víme, že Laylat al Qadr je jednou z lichých nocí posledních 10 dní ramadánu. Pravděpodobně 27. noc. Očekává se, že letos připadne Laylat al Qadr 2021 na neděli 9. května. Přesné datum však podléhá pozorování Měsíce a začátku ramadánu 1442.

 

Květen

13.

 

 

Šawwál

1.

Svátek přerušení půstu (Íd al-Fitr) 2021, čtvrtek

1. šawwál 1442 h.

První ze dvou islámských svátků v roce.

 

Červenec

17.

 

 

Dzú l-hidždža

7.

Hadždž 2021, sobota 7. dzú l-hidždža h.

Začátek hlavních obřadů velké pouti do Mekky.

Prvních deset dnů měsíce dzú l-hidždža jsou pro muslimy nevýznamnější a nejvíce požehnané dny v roce, během nichž se násobí odměny za dobré skutky. Připadají na 11. – 20. července 2021.

 

Červenec

20.

 

 

Dzú l-hidždža

10.

Svátek oběti (Íd al-Adhá) 2021, úterý 10. dzú l-hidždža 1442 h.

Druhý ze dvou islámských svátků v roce.

 

Srpen

10.

 

 

Muharram

1.

Začátek nového roku, úterý 1. muharram 1443 h.

První den nového roku podle islámského lunárního kalendáře, začátek roku 1443 hidžri.

 

Srpen

19.

 

 

Muharram

10.

Den Ášúrá 2021, čtvrtek 10. muharram 1443 h.

Připomínka dne, kdy Alláh zachránil Mojžíše a jeho lid a potopil Faraona i s jeho vojskem. Muslimům je doporučen v tento den půst, který podle výroku proroka Muhammada (mír s ním) odčiní hříchy za předešlý rok.

 

 


Časy modliteb