Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy

Den ášúrá

Vloženo: pátek 28. srpna 2020 21:48:26

Muslimská obec v Praze oznamuje, že den Ášúrá, tedy den, kdy Alláh zachránil proroka Mojžíše (mír s ním) a jeho lid před faraonovým vojskem, letos připadá na 29. srpna. V tento den (případně i jeden den před a po něm) je doporučen půst.
 
Půst v den Ášúrá

Od Ibn Abbáse nechť v nich Alláh nalezne zalíbení, který řekl: Když Posel (nechť Alláh mu žehná ) přijel do Medíny, viděl židy, jak se postí v den Ášúrá a řekl: „Co to je za den?“ Řekli: „Šťastný to den, v němž Alláh zachránil Mojžíše a potopil Faraona. A Mojžíš se začal tento den postit.“ Potom řekl Posel Alláhův: „My máme větší právo na Mojžíše než vy.“ A začal se v tento den postit a přikázal v tomto dni půst. Uvádí Muslim

Od Ibn Abbáse, který řekl: „Když se Posel Alláha (nechť Alláh mu žehná) postil v den Ášúrá a přikázal k půstu v tento den, řekli (jeho přátelé): ,Věru, že tento den je významný pro židy a křesťany ̒ a řekl: ,Jestli se dožijeme příštího roku s dovolením Alláha, budeme se postit i devátý den muharramu. Příštího roku se již Prorok (nechť Alláh mu žehná) nedožil.“ Uvádí Muslim

Od Abí Qatády, který řekl: „Posel Alláhův (nechť Alláh mu žehná) řekl půst ve dni Arafa odčiní dva roky, předešlý a nadcházející. A půst ve dni Ášúrá odčiní minulý rok.“ Uvádí Muslim a jiní...


Časy modliteb