Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Spokojenost s osudem
Datum: 19. dubna 2024
Imám:

Páteční kázání 19. 4. 2024 (10. šawwál 1445 H)                                          

Spokojenost s osudem

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

spokojenost je jednou z nejvznešenějších vlastností člověka a patří k největším darům, které může člověk na tomto životě dostat. Bohužel, pocit spokojenosti je dnes velice vzácný a často můžeme slyšet výrazy a projevy lidí, ze kterých je vidět nespokojenost.

Můžeme vidět, jak ten, kdo žije zde, v Evropě, nadává na zdejší společnost a stěžuje si na velké množství pokušení, které tu jsou, na drahý život, na to, že je tu cizí a na spoustu jiných problémů. A naopak ten, kdo žije v islámské zemi si stěžuje na těžký život a rád by emigroval do Evropy. Svobodný si stěžuje, že není ženatý a ženatý si zas stěžuje na manželské problémy, finanční náklady a problémy s dětmi. A bezdětný si naopak stěžuje, že nemá děti a prosí Alláha o ně. Mnoho žen je nespokojeno se svými muži a stěžují si na ně, a stejně není spousta mužů spokojená se svými manželkami a neustále si na ně stěžuje. Obchodník si stěžuje, že mu nejdou obchody a zaměstnanec si stěžuje, že musí pracovat pod někým a přeje si, aby měl svou vlastní živnost. Bohatý má starosti s tím, jak ochránit svůj majetek a chudý si stěžuje a přeje si, aby měl peníze. Je to obecný stav nespokojenosti, který se rozšířil ve všech dnešních společnostech a kterého si můžeme všimnout všude. My se budeme v tomto kázání snažit navrátit lidem pocit spokojenosti, a to na základě následujících bodů:

 1. Vzpomeň si na svůj hlavní cíl v tomto životě, kvůli kterému jsi byl stvořen. Alláh pravil: A džiny a lidi jsem nestvořil pro nic jiného, než aby Mne uctívali.“ (súra 51/ 56). Nebyli jsme stvořeni proto, abychom hromadili majetek. Byli jsme stvořeni k uctívání Alláha, a peníze a majetek nám mají být pouze prostředky, které budou pomáhat při naší cestě za mnohem větším a vznešenějším cílem. V Soudný den nás Alláh nebude hodnotit podle peněz nebo majetku, ale podle taqwa, bohabojnosti). Alláh pravil: Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější“ (súra 49/ 13).

 2. Smiř se s tím, že veškerá tvá obživa a dary, od narození až do smrti, je už předem stanovena, ještě když jsi byl plodem v děloze své matky. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Člověk je v břiše své matky vytvářen čtyřicet dní jako nutfa (kapka semene), pak je stejnou dobu alaqa (hmota přilnavá), pak stejnou dobu mudgha (kousek masa) a pak k němu Alláh sešle anděla, který do něj vnese duši a je mu přikázáno, aby zapsal čtyři věci (týkající se dítěte): jeho obživu, okamžik smrti, jeho činy a zda bude ze šťastných či nešťastných.“ (Výrok je ve sbírkách al-Buchárího a Muslima). A proto nebuď smutný a nešťastný, když o nějaké peníze přijdeš, a naopak se příliš neraduj ze zisku, neboť to vše je napsáno dopředu. Na tobě ale je, abys udělal to, co je ve tvých silách a byl při tom spokojený se vším, co ti Alláh dal.

 3. Srovnej si priority ve svém životě, a to co se týče následujících věcí:

  1. Snažit se být správný zbožný muslim a setrvat na tom

  2. Taqwa (uvědomování si Alláha, bohabojnost) a úspěch

  3. Vhodná práce

  4. Finanční zabezpečení

  5. Rodina a její stabilita

Rozumný muslim si samozřejmě dá na první místo ve svém seznamu priorit snahu být správným a zbožným muslimem a setrvat na tom; a až po té se bude zajímat o další záležitosti. A uvědom si, že právě tento první a nejdůležitější bod, když splníš, pomůže ti dosáhnout všech ostatních bodů, které jsme zmínili a které má člověk tak rád.

 • K dosažení pocitu spokojenosti ti pomůže, když se budeš dívat na lidi, kteří jsou na tom hůře než ty. Pokud jsi chudý, vzpomeň si na lidi, kteří musejí velice tvrdě dřít, a to za nesnesitelných podmínek, aby si vydělali nějaké drobné a žijí, jak se říká: „z ruky do úst.“ Ale nemusíme chodit daleko. Můžeme vidět bezdomovce, lidi, kteří hledají svou obživu v popelnicích – a jiné podobné věci. Ve sbírce imáma Ibn Mádži vypráví Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) o Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), že řekl: „Dívej se na toho, kdo je na tom hůře než ty a nedívej se na toho, kdo je na tom lépe než ty, neboť to ti pomůže ocenit a vážit si darů Alláha, které ti dal.“

 • A teď si řekneme výrok, který doporučuji všem, kteří si stěžují a nejsou spokojeni s tím, co jim Alláh dal. Tento výrok je pro tyto lidi výborným lékem a všichni bychom ho měli mít neustále na mysli. Ve sbírce imáma Tirmidhího a imáma Ibn Mádži čteme výrok o Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), že řekl: „Kdo se ráno probudí a je v bezpečí, je zdravý a má obživu na celý den, je to jakoby měl vše na světě“ (v tom významu, že má ty nejcennější věci a že by měl být spokojený a neměl si stěžovat, a to i proto, že na světě je hodně lidí, kteří nejsou v bezpečí, kteří jsou nemocní nebo nemají co jíst).

 • Vždy dělat du‘á (prosit Alláha) o to, aby nám dal tento obrovský dar a byli spokojeni s tím, co nám přidělí. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říkal v jednom du‘á: „Alláhu, dej mi spokojenost po rozhodnutí“ (tzn. dej mi ten dar, abych byl spokojený s tím, co rozhodneš) a v du‘á zvaném Istichára (když člověk váhá mezi dvěma věcmi, pomodlí se dvě rak‘a a udělá toto du‘á) je část, ve které se říká ve významu: „… a dej mi za osud dobré, ať už je kdekoliv, a pak mě nech, ať jsem s tím spokojený.“

Dobré výsledky spokojenosti:

Spokojeností se člověk zbaví starostí a nervozity, které člověka občas zasáhnou. Také se tím muslim přiblíží k Alláhu, pomůže mu to se více spoléhat na Alláha a být s Ním více svázaný. Tato vznešená vlastnost také způsobí, že má člověk klid v duši a je schopen se vyrovnat se vším, co ho v životě potká.

A nakonec prosíme Alláha, aby nám dal ten vzácný a krásný dar a abychom byli spokojeni s tím, co rozhodne a co nám přidělí.


Časy modliteb