Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Ramadán

MUSLIMSKÝ POSTNÍ MĚSÍC RAMADÁN

Pokud Muslimská obec v Praze provozuje svou modlitebnu, zajišťuje během ramadánu denně po západu slunce pro postící se muslimy společnou večeři (iftár) a rovněž jídlo před úsvitem (suhúr). V ramadánu po večerní modlitbě také probíhá nepovinná modlitba (taráwíh). Jelikož je ramadán i měsícem zvýšené zbožnosti a modlitebny jsou mnohem více navštěvovány, jsou během něj organizovány i jiné akce a přednášky. V některých letech jsme na tento měsíc pozvali imáma ze zahraničí, aby nám s tímto programem pomáhal.
Po skončení postního měsíce oslavují muslimové na celém světě jeden ze dvou svátků muslimského kalendáře – Svátek přerušení půstu (Íd al-Fitr).

Ramadán je 9. měsíc islámského lunárního kalendáře. Jako každý jiný lunární měsíc začíná tehdy, když lze na obloze spatřit srpek nového Měsíce. V ramadánu byly proroku Muhammadovi (mír s ním) zjeveny první verše z Koránu.

V měsíci ramadánu se muslimové od úsvitu do západu slunce zdržují jídla, pití a pohlavního styku. Výjimku tvoří nemocní nebo příliš staří a slabí lidé, těhotné nebo kojící ženy, ženy v menstruaci a lidé, kteří cestují na delší vzdálenost. Ti, kteří z těchto skupin mohou, nahradí každý zameškaný den půstu později. Kdo by nemohl nahradit zameškaný půst v ramadánu půstem v jiných dnech roku, nahradí půst tím, že za každý den ramadánu poskytne jídlo nebo jeho hodnotu potřebným lidem. Půst v ramadánu nedrží ani děti a duševně nemocní lidé, tito však nemusí půst žádným způsobem nahrazovat.

Nedílnou součástí půstu v ramadánu je i zdržet se špatných úmyslů a tužeb, lhaní, pomlouvání, podvádění, zbytečného tlachání, neslušnosti, hrubosti, hádek a sporů. Vyhnout se lichvě a všem slovům a činům, které jsou zakázané. Prorok Muhammad (mír s ním) řekl: „Kdo nezanechá lží a špatností, nepotřebuje od něho Bůh, aby zanechal jídla a pití.“

Půst pomáhá trénovat vůli a osobní disciplínu muslima a navozuje pocit sounáležitosti a solidarity s chudými a trpícími. V tomto měsíci se muslimové více věnují dobročinnosti, snaží se vyvarovat konfliktů a mají se naopak usmiřovat.


Časy modliteb